Headlines

संस्थागत संरचनाहरू

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केन्द्र तथा नगर स्तरमा संस्थागत संरचनाहरु
नीतिगत निर्देशन र समन्वयका लागि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूको अध्यक्षता तथा संघिय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूको सह–अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघिय मामला तथा स्स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष,नेपाल नगरपालिका संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, शहरी योजनाविद् तथा सहभागी नगरपालिकाहरुका प्रतिनिधिहरु समावेश भएको एक निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । यस कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास  तथा भवन निर्माण विभागमा रहेको आयोजना समन्वय कार्यालय मार्फत हुन्छ । यस समन्वय कार्यालयमा एम.एस.टी.आवद्ध रहेको छ, जसले नगरपालिका तथा आयोजना समन्वय कार्यालयलाई कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरुमा सहयोग पुर्याउँछ । नगरपालिका तहमा कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवालाहरुका प्रतिनिधिहरू भएको एक नगर समन्वय समिति, आयोजना व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरुको प्रतिनिधित्व भएको आयोजना व्यवस्थापन समूह र आयोजना कार्यान्वयनका लागि आयोजना सहयोग समूहको व्यवस्था रहेको छ । आयोजना संचालनका क्रममा नगरवासीहरुका गुनासाहरू भएमा केन्द्रीयस्तर तथा सम्बन्धित नगरपालिका स्तरमा स्थापना भएका गुनासो सम्बोधन समितिहरुमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने छ । केन्द्रीय स्तरमा आयोजना निर्देशक नै यस समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ भने नगरपालिका स्तरमा नगरकै विशिष्ठ नागरिक तर गैर कर्मचारी अध्यक्ष रहने प्रावधान छ ।