Headlines

छनौट योजना विवरण


यस कार्यक्रमको क्षेत्र २ अन्तर्गत लगानी हुने गरी नगरपालिकाका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरिएका योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
शहिद स्मृति पार्कको सुधार
यस अन्तर्गत बत्तीहरुको व्यवस्था, पैदलमार्ग, मञ्च, सेडहरु निर्माण गरी पार्कलाई पिकनिक क्षेत्रको रुपमा विकाश गरिने छ । पार्कको सुधारबाट वातावरणीय स्वच्छता र सौन्दर्यता कायम गर्न र नगरबासीहरुलाई मनोरन्जनात्मक लाभ पुयाई नगरको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । यस कार्यको कूल लागत रु.१ करोड ४८ लाख रहेको छ ।

बाग्लुङ नगरपालिका क्षेत्रको सडकमा सुधार कार्यक्रम
नगरपालिकाको ग्रामीण भेगका नगरवासीहरुलाई बजार क्षेत्र, नगरपालिका कार्यालय तथा अन्य विषयगत कार्यालयहरु सम्मको पहुँचमा सहज बनाउने, गन्तव्य सम्म पुग्नको लागि यातायात खर्च न्यून पार्ने, सवारी संचालनको लागत कम गर्ने, र ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्र्नेे उद्देश्यहरु यस योजनाको रहेको छ । गाउँ र शहरबीचको सडक सञ्जाल सुधारले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । सडक सुविधा मार्फत नगरका ग्रामीण बासिन्दाहरुको आर्थिक उपार्जनमा पनि टेवा पुग्नेछ । हाल सुधारका लागि निम्नानुसारका सडक खण्डहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
  • मध्य पहाडी राजमार्गदेखि नगरपालिका कार्यालय सम्मको ०.७३ कि.मि सडक खण्ड
  • नगरपालिका कार्यालयदेखि भलाटाकुरा सम्मको १.९१ कि.मी. सडक खण्ड
  • ठूलस्वरादेखि सिमक्षेत्र सम्मको ४.६२ कि.मि सडक खण्ड
माथी उल्लेखित सडक सुधार कार्यको कूल लागत रु.२० करोड ६० लाख रहेको छ ।

योजनाको कूल लागत ऋण तथा अनुदान
रकम रु दश लाखमा
योजनाको विवरण योजनाको नाम
सडक सुधार सहिद स्मृति पार्क
लागत रकम (रु.) २०६.०५ १४.८१
अनुदान रकम (रु.) १२३.६३ ११.८५
ऋण रकम (रु.) ३१.८१ १.४८
समपूरक कोष रकम (रु.) २०.६० १.४८
भुक्तानी अवधि(बर्ष) २० २०
सहुलियत अवधि (बर्ष)
व्याज दर (%)
वार्षिक किस्ता रकम(रु)सहुलियत अवधि लिएमा यो रकम फरक पर्न जान्छ ५.८६ ०.१४
कार्यान्वयन अवधि (महिना) १५ १५