Headlines

सम्पर्क

 
सम्पर्क क्षेत्र सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क टेलिफोन
गुनासो डानियल सुब्बा ,
गुनासो सम्वोधन समिति,
९८४२० २५६००
यू.जी.डी.पी. कार्यक्रम ई. अर्जुन दाहाल ९८५२० ४८९८७
सामाजिक सुरक्षण टेकनाथ सापकोटा ९८५२० ५४२४८
वातावरण सुरक्षण प्रोक्षण पोख्रेल ९८४२० ३७४१३