Headlines

छनौट योजना विवरण


यस कार्यक्रमको क्षेत्र २ अन्तर्गत लगानी हुने गरी नगरपालिकाका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा छनौट गरिएका योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
४.१ इटहरी नगरपालिका क्षेत्रको सडक सुधार (लिड्ढरोड सुधार)
यस अन्तरगत विद्यमान सडकमा पीच तथा ढलान गर्नेे, आवश्यक स्थानहरुमा नाली र पदमार्गको व्यवस्था गरिने छ । यस सडकको सुधार तथा पूलको निर्माण पछि इटहरी नगरपालिकाका शहरी तथा ग्रामीण बस्तीहरु र यससित जोडिएका ग्रामीण बस्तीहरु पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् नगरपालिकाको ग्रामीण भेगका नगरवासीहरुलाई बजार क्षेत्र,नगरपालिका कार्यालय तथा अन्य विषयगत कार्यालयहरु सम्मको पहुँचमा सहज बनाउने, गन्तव्य सम्म पुग्नको लागि यातायात खर्च न्यून पार्ने, सवारी संचालनको लागत कम गर्ने र ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्र्नेे उद्देश्यहरु यस कार्यको रहेको छ ।गाउँ र शहरबीचको सडक सञ्जाल सुधारले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । सडक सुविधा मार्फत नगरका ग्रामीण बासिन्दाहरुको आर्थिक उपार्जनमा पनि टेवा पुग्नेछ । हाल सुधारका लागि गौसर खोलाटोली देखि ब्रम्हापूर सम्म जोड्ने ६.१ कि.मी.को सडक खण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । यस कार्यको कूल लागत रु.११ करोड १३ लाख रहेको छ । सुधारको लागि प्रस्तावित यो बाटो चालु अवस्थामा रहेको र बाटो बिस्तार गर्नु पर्ने क्षेत्रको सिमाङ्कन पहिले नै भई सकेकोले विवाद आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

४.२ पूल निर्माण
इटहरी नगरपालिकाको प्रस्तावित लिङ्करोडका टेङ्क्राखोला र खेतीखोलामा पूल निर्माणको आवश्यकता भए अनुसार ती दुई स्थानहरुमा पूल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । पुल निर्माणबाट यस वरीपारीका बासिन्दाहरु र लिङ्करोडले सेवा पु¥याउने बस्तीका बासिन्दाहरु लाभान्वित हुनेछन् । पूल निर्मााणको योजनामा पुलको तल र माथिको भेगमा तटबन्धन पनि रहेका कारण किनार कटानको समस्याबाट पनि राहत मिल्नेछ । दुवै पूल निर्माणको लागि करिब रु.९ करोड ८० लाख लाग्ने अनुमान छ ।
 
योजनाको विवरण योजनाको नाम
लिङ्करोड पूल
लागत रकम (रु.) ११६.८४ ९८.००
अनुदान रकम (रु.) ७०.१० ५८.८०
ऋण रकम (रु.) ३५.०५ २९.४०
समपूरक कोष रकम (रु.) ११.६८ ९.८०
भुक्तानी अवधि(बर्ष) २० २०
सहुलियत अवधि (बर्ष)
व्याज दर (%)
वार्षिक किस्ता रकम(रु)सहुलियत अवधि लिएमा यो रकम फरक पर्न जान्छ २.७८ २.७८
कार्यान्वयन अवधि (महिना) १५ १५